Vilnius Academy of Art, Lithuania  
  View Project
 
School Directory

Projektas / Eksperimentinė tipografinė knyga

Tikslas / Eksperimentinėje knygoje atskleisti abi šrifto puses – vizualiąją ir verbaliąją. Darbo eiga / Pirmiausia atrenkama sėkmingiausia idėja konceptualiai knygai ir surandamas vizualios raiškos kelias. Pasirenkamas objektas padėsiantis išreikšti pagrindinę idėją ir pirmoji jo raidė (pavyzdžiui L - laiškas, D - dizainas, S - siela). Naudojant šiuos du elementus sukuriama eskizinė 20 puslapių vizuali istorija, jeigu reikia naudojami papildomi grafiniai ir tipografiniai elementai, padedantys išvystyti knygos koncepciją be papildomų paaiškinančiųjų tekstų. Naudojama visi šrifto ir iliustracijų tipai, kaligrafija, tipografika, koliažas, piešinys, fotografija ir kt. Sukuriama konceptuali istorija, kurios turinys perteikiamas vizualiai. Tekstas ir raidės atlieka tokias pačias funkcijas kaip ir iliustracijos. Tekstas knygoje nefunkcionalus, bet suvokiamas vizualiai. Vėliau patikslinamas knygos formatas ir medžiagos, spaudos technika bei konstrukcija. Pageidautina naudoti netradicinius knygai elementus ar detales, mišrius spaudos būdus, skirtingų rūšių popierių. Pabaigoje skanuojama, piešiama ar kitomis technikomis sukuriamos detales ir suprojektuojama visa knyga. Atspausdinus atskirus puslapius surišamas vienetinis knygos egzempliorius – prototipas, sudarytas iš 20 puslapių, nugarėlės ir viršelių. Vertinami visi šio projekto aspektai: koncepcija, istorijos vystymasis, iliustracijos ir šriftas, knygos dizainas ir kūrybiškumas.

Formatas / 1 puslapis mažesnis už A4.

Laikas / 40 valandų ( 4 – koncepcija, 6 – eskizinis istorijos vystymas, 10 – iliustracijų paruošimas, 10 – knygos projektavimas, 10 – knygos prototipas)

 
View project
   

Grafinio dizaino dėstytojai: Profesorius Audrius Klimas, Lektorius Robertas Jucaitis, Lektorius Marius Kasperavičius, Docentė Aušra Lisauskienė Projektą kuruojanti dėstytoja Aušra Lisauskienė Dizaino Katedra Vilnius dailės akademija

www.vda.lt

English Version

Return to top