School List IVE Shatin: Chinese Movie Titles
   
The Shining
  Designer:
  Chan Hiu Wai
  Chan Lai Ming
  Chan Lai Sze, Alice
  Chan Mei Chu
  Chan Sze Nga
  Chan Wai Yee, Eunice
  Chau Ka Wing, Cathy
  Cho Hoi Ting, Nicole
  Choi Ku Lok
  Fong Chi Chung