University of Ljubljana, Academy of Fine Arts and Design  
  View Project
 
School Directory

Projekt. Celostna grafična podoba za 25. Mednarodni grafični bienale v Ljubljani.

Namen. Osredotočiti se na uporabo črke in teksta kot temeljnih vizualno-komunikacijskih orodij v povezavi z drugimi slikovnimi elementi.

Naloga. Študentje se v 3. letniku njihovega univerzitetnega šolanja prvič seznanijo z osnovnimi načeli tipografije, odnosi med obliko in vsebino ter odnosom znotraj same oblike v kontekstu pisanega jezika. Poleg tega se seznanijo z osnovnimi prvinami, metodologijo, terminologijo in drugimi tipografskimi načeli, ki jih uporabljamo pri reševanju tipografskih nalog. Med predavanji predstavljamo načine reševanja konceptualnih problemov s pomočjo 2D rešitev (logotipa, oglasa, knjige, plakata…), 3D rešitev (embalaže, razstavnega prostora, tako notranjega kot zunanjega, prostorske kompozicije) ter multimedijskih aplikacij (spletne strani, ohranjevalnikov zaslona itd.). V prvem semestru je bila naloga, da se za 25. Mednarodni grafični biennale naredi: logotip, osnovne poslovne tiskovine, vabilo in zgibanka. V drugem semestru časopisni oglas, plakat, reklamni plakat in 3D objekt za zunanjo označitev galerijskih prostorov v katerih so se odvijale razstavne aktivnosti bienala.

Glede na to, da imajo študentje malo izkušenj in je bilo to njihovo prvo srečanje s tako kompleksno nalogo, je bila moja osnovna usmeritev študentom, da poskusijo ustvariti celovite rešitve namesto delnih. Na ta način so ponujene rešitve predvsem poudarile njihovo razumevanje konceptualne naravnanosti do tipografskih nalog, pri čemer so uporabili vse svoje dotedanje izkušnje in znanja iz drugih predmetov.

Pogovori študentov s kustosi grafičnega bienala so potekali občasno čez cel semester. Kustosi so zelo natančno pojasnili vsebinske in formalne trende v sodobni umetniški grafiki, kar je pri študentih prispevalo k boljšemu razumevanju sodobne grafične prakse kot metode reproduciranja. Končni rezultat dela v obeh semestrih je bil odraz zrelosti študentov pri razumevanju sodobnih konceptualnih tipografskih rešitev. Predstavljeni projekt študenta Luke Mancinija je dobil Gold Award na Mednarodnem študentskem grafično-oblikovalskem natečaju OUTPUT:6 v Nemčiji.

Način prezentacije. A3 (29,7 cm X 42 cm)

Urnik. Dva semestra, 14 tednov na semester, 1 dan v tednu, 3 ure na dan. V celoti 84 učnih ur.

 
   

Eduard Čehovin je izredni profesor na Oddelku za oblikovanje na Akademiji likovnih umetnosti in oblikovanja, Univerze v Ljubljani, Slovenija, kjer predava predmet Tipografija.

Dobitnik je več mednarodnih nagrad, kot so: Type Directors Club in Art Directors Club, HOW v ZDA; D&AD v Angliji ter v Kanada, Europi itd.
Dela Eduarda Čehovina so publicirana v vodilnih medarodnih časopisih s področja grafičnega oblikovanja in tipografije: Graphis, Communications Arts, Print, Visible Language, Typo Directors Club Annual, Art Directors Club Annual, HOW v ZDA; Linea Grafica, Italija; Novum, Nemčija; Etapes, Francija itd., ter so razstavljena v Australiji, Kanadi, Evropi na Japonskem, Tajvanu in ZDA. 

Dela so vključena v stalne zbirke in kolekcije The Chicago Athenaeum Museum, Chicago, Merill C. Berman Collection, Rye, ZDA; The International Trademark Center Collection, Zandhoven, Belgija; Muzej uporabnih umetnosti, Beograd, Srbija; Muzej za umetnost in obrt v Zagrebu, Hrvaška in v Museum fur Gestaltung, Zurich, Švica.

http://www.alu.uni-lj.si

English Version

Return to top